זיקו טק בע''מ

תיבת דואר 9001 קדימה, 60920000

פקס 09-7419556

 info@zicotech.com :דואר אלקטרוני

שירות לקוחות בהודעות וואטסאפ  -   054-9088128