• תפס להב למלחם צריבה ZI-8058

תפס להב למלחם צריבה ZI-8058

למלחם ZI-8065
ללהבים מדגם ZI-8055

Featuers

Downloads

Product ManualProduct full specifications